Metsätalouden vesistökuormituksen seuranta datapalvelu

Valitse valuma-alue pudotusvalikosta yltä
Näet tässä perustiedot siitä.
Muutaman alueen koordinaatit puuttuvat
Kuormitus ja valunta
Vedenlaatu
Vertaile alueita
Raakadata
Voit ladata laskettuja ja mitattuja tietoja/arvoja valuma-alueilta.
Latauslinkki lähetetään sähköpostiisi
Datan kuvaus
Sähköpostiosoite:
Aikaväli:
Valitse tietoryhmät
Vuosikuormat
Päivittäiset kuormat
Virtaamahavainnot
Vedenlaatuhavainnot

Tausta ja käyttöohjeita

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkossa mitataan valuntaa ja seurataan vedenlaatua 21 metsätalouskäytössä olevalla
ja 10 luonnontilaisella valuma-alueella ympäri Suomen. Datapalvelussa voit tarkastella mittaushavaintoja ja laskettuja tuloksia.
Navigointi datapalvelussa tapahtuu ylävalikon avulla.

Kaikista kohteista ei ole mittauksia tai tuloksia tietokannassa. Vaikka mittauksia onkin, niitä ei välttämättä ole koko ajalta. Tämä näkyy graafeissa epävakautena. Valikossa näkyvät vain kohteet, joista tietoa on. Datapalvelusta on myös ladattavissa aineistoa muutamalta tutkimusvaluma-alueelta, jotka eivät kuulu seurantaverkkoon.
Säätiedot ovat Ilmatieteenlaitoksen päivittäisiä sade- ja lämpötilatietoja.

Vuosikuormien laskenta: Päivittäiset pitoisuudet on interpoloitu lineaarisesti peräkkäisten näytteenottojen tulosten perusteella ja kerrottu päivittäisellä mitatulla virtaamalla. Vuosikuormat on laskettu summaamalla päivittäiset kuormat. Tämä vuosikuorman laskentamenetelmä on otettu vesidatassa takautuvasti käyttöön 11.2.2019. Muilta osin tarkemmat tiedot aineistosta löytyvät seuranta- ja raportointiohjelmasta.

Linkit: Syke Avoin Tieto
Seuranta- ja raportointiohjelma

Ohjeita interaktiiviseen grafiikkaan

Grafiikka koostuu 1-3 erillisestä kuvasta. Hiiren liikuttelu kuvan päällä tarkentaa lähimpään aikasarjaan ja näyttää kaikkien sarjojen tiedot valitulla ajanhetkellä. Kuormitus on ylimmässä kuvassa, seuraavassa on virtaama ja kolmannessa paikan läheisyydestä saadut päivän lämpötila- ja sademääräarviot.
Zoomaus: Kuvia voi zoomata pitämällä hiirtä alhaalla ja vetämällä aika-akselin suuntaan. Hiiren vapautus zoomaa kaikki kuvat samalle aikavälille. Kaksoisklikkaus graafin päällä palauttaa zoomauksen alkuperäiseksi.
Zoomaus 2: Graafeja voi zoomata yksi kerrallaan pitämällä hiirtä pohjassa ja vetämällä sitä y-akselin suuntaisesti.